Oferty pracy

Jako członek największej grupy technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej (Grupa EUVIC), współrealizujemy strategię Integratora 2.0., pomagając przy tym naszym klientom w przejściu przez cyfrową transformację. W ramach grupy świadczymy kompleksowe usługi IT i wspieramy realizację projektów na każdym ich etapie, w obrębie pięciu filarów biznesowych: Software Development, Body/Team Leasing, IT Infrastructure, Innovations oraz Digital.

EUVIC Solutions S.A. pomaga swoim klientom w przejściu przez proces cyfrowej transformacji. ​

Jesteśmy integratorem systemów informatycznych. Wdrażamy technologie cyfrowe we wszystkich obszarach działalności firmy, tak by pomóc naszym partnerom stworzyć nową, konkurencyjną strategię, bazującą na najnowszych osiągnięciach sektora digital. Innowacje technologiczne, które wprowadzamy u naszych klientów, całkowicie zmieniają dotychczasowy sposób funkcjonowania firmy. W ramach wsparcia przedsiębiorstw, stosujemy rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy, Machine Learning, Business Intelligence, Automatyzacji Procesów, czy sztucznej inteligencji (AI).  Wdrażane i uruchamiane przez Euvic Solutions projekty oparte są o technologie największych i najbardziej innowacyjnych na świecie producentów IT.

W związku ze stałym rozwojem firmy, aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:

Oferty pracy


22 marca 2024

Młodszy Inżynier w dziale Data Center & Cloud

Umowa o pracę lub b2b w wymiarze pełnego etatu
22 marca 2024

Inside Sales

Umowa o pracę lub b2b w wymiarze pełnego etatu
22 marca 2024

Inżynier systemów cyberbezpieczeństwa klasy EDR oraz NDR

Umowa o pracę lub b2b w wymiarze pełnego etatu
29 lutego 2024

Inżynier Systemowy / Architekt

Umowa o pracę lub b2b w wymiarze pełnego etatu

APLIKUJ!

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@euvic.solutions

  • W tytule maila napisz nazwę posady, na którą aplikujesz
  • Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów obecnych i przyszłych rekrutacji – w CV zamieść poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez EUVIC Solutions S.A. w ciągu najbliższego roku”.

Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych przekazanych do celów rekrutacyjnych jest EUVIC Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98, 00-807.
  • przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to przez rok od ich otrzymania;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 i 2 KP oraz art. 6.1. lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa;

Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  •  wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa;

W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem: rekrutacja@euvic.solutions

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami