Bezpieczeństwo chmury prywatnej

Wirtualizacja systemów niezmiennie od wielu lat przekształca model dostarczania usług IT, ale także model pracy. Nowoczesne środowiska aplikacyjne budowane w modelach „zwinnych”, w podejściu „wszystko jako kod” muszą być budowane na solidnych fundamentach. Elastyczna sieć w chmurze prywatnej, infrastruktura jako kod, czy nowoczesne miejsce pracy są odpowiedzią na te wyzwania, ale także rodzą szereg nowych wyzwań, także w domenie cyberbezpieczeństwa.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

  • Skomplikowana architektura środowisk dostarczania aplikacji biznesowych
  • Nowoczesne aplikacje budowane w modelu mikroserwisowym i stos rozwiązań bezpieczeństwa niedostosowany do ich architektury
  • Wyzwania związane z widocznością i mitygacją zagrożeń na poziomie komunikacji między maszynami wirtualnymi i mikrousługami

Nasze rozwiązanie

3 Kroki do bezpieczeństwa środowiska chmury prywatnej:

W ramach powyższego obszaru, oferujemy także usługi:

Przeglądy

Wykonujemy przeglądy mające na celu zweryfikowanie systemów i procesów informatycznych w organizacji, w kontekście ich odporności na zagrożenia i incydenty cyberbezpieczeństwa oraz zbadania poziomu zgodności z obowiązującymi regulacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nasze prace prowadzimy w oparciu o weryfikację dokumentacji, wywiady jak i testy penetracyjne.

Projekty doradcze

Szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości projekty doradcze, mające na celu pomoc w zdefiniowaniu założeń do wdrożenia strategii bezpieczeństwa, oraz samej strategii. Na bazie przeglądów infrastruktury i procesów wokół operacji cyberbezpieczeństwa przedstawiamy raporty, wnioski i rekomendacje, uzasadnienia biznesowe oraz kalkulacje ROI.

Zdefiniowanie strategii i architektury

Dostarczamy projekty w obszarze strategii i architektury, mające na celu określenie spójnej wizji stanu docelowego infrastruktury cyberbezpieczeństwa oraz ścieżki dojścia do celu. W ramach naszych prac określimy pryncypia architektoniczne, architekturę techniczną, założenia i zależności niezbędne przy kompleksowym projekcie transformacyjnym a także przeprowadzimy kompleksową tranzycję do operacji bezpieczeństwa.

Projekty implementacyjne

Realizujemy projekty implementacyjne, mające na celu kompleksowe wdrożenie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa systemów, sieci oraz aplikacji. Dostarczamy złożone projekty wdrożeniowe infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego w obszarach infrastruktur on-premises, chmurowych jak i hybrydowych.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami