Bezpieczeństwo środowisk IT

Siłą napędową każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest dziś IT. Pędzący postęp technologiczny i wprowadzane w ślad za nim w organizacjach projekty związane z "cyfrową transformacją" powodują, że horyzont zagrożeń znacząco się zmienia. Otwarcie się na środowiska chmury publicznej oraz związana z tym adopcja nowych technologii stawia przed organizacjami szereg wyzwań. Jednym z najważniejszych czynników odporności operacyjnej organizacji w wymiarze cyberbezpieczeństwa staje się odpowiednie zaadresowanie potencjalnych ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem, zmitygowanie ich poprzez zbudowanie silnych zespołów cyberbezpieczeństwa, wspartych odpowiednio dobraną technologią, których celem jest holistyczne podejście do reakcji na incydenty, często w dzisiejszym świecie w formie całkowicie zautomatyzowanej.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

Skomplikowane środowiska IT, zbudowane w modelu hybrydowym obejmującym własne ośrodki przetwarzaniadanych, środowiska chmury publicznej oraz systemy i aplikacje pozyskiwane w modelu as-a-service, co prowadzi do wyzwań w obszarach:

  • spójności architektury,
  • segmentacji infrastruktury,
  • zarządzenia bezpieczeństwem danych i tożsamości użytkownika w środowiskach "multi cloud"

Nasze rozwiązanie

3 Kroki do bezpieczeństwa infrastruktury IT:

W ramach powyższego obszaru, oferujemy także usługi:

Przeglądy

Wykonujemy przeglądy mające na celu zweryfikowanie systemów i procesów informatycznych w organizacji, w kontekście ich odporności na zagrożenia i incydenty cyberbezpieczeństwa oraz zbadania poziomu zgodności z obowiązującymi regulacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nasze prace prowadzimy w oparciu o weryfikację dokumentacji, wywiady jak i testy penetracyjne.

Projekty doradcze

Szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości projekty doradcze, mające na celu pomoc w zdefiniowaniu założeń do wdrożenia strategii bezpieczeństwa, oraz samej strategii. Na bazie przeglądów infrastruktury i procesów wokół operacji cyberbezpieczeństwa przedstawiamy raporty, wnioski i rekomendacje, uzasadnienia biznesowe oraz kalkulacje ROI.

Zdefiniowanie strategii i architektury

Dostarczamy projekty w obszarze strategii i architektury, mające na celu określenie spójnej wizji stanu docelowego infrastruktury cyberbezpieczeństwa oraz ścieżki dojścia do celu. W ramach naszych prac określimy pryncypia architektoniczne, architekturę techniczną, założenia i zależności niezbędne przy kompleksowym projekcie transformacyjnym a także przeprowadzimy kompleksową tranzycję do operacji bezpieczeństwa.

Projekty implementacyjne

Realizujemy projekty implementacyjne, mające na celu kompleksowe wdrożenie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa systemów, sieci oraz aplikacji. Dostarczamy złożone projekty wdrożeniowe infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego w obszarach infrastruktur on-premises, chmurowych jak i hybrydowych.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami