Bezpieczeństwo środowisk OT/ IoT

W dobie lawinowo rosnącej ilości urządzeń podłączanych do sieci IT, krytycznym staje się zaadresowanie kwestii ich bezpieczeństwa. Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia gdy podłączone do sieci urządzenia odpowiadają za krytyczne procesy w przemyśle (systemy OT/ICS, coraz częściej komunikujące się z sieciami niezaufanymi) czy ramach internetu rzeczy (IoT) wgryzają się w rzeczywistość każdego z nas we wszelkich aspektach życia codziennego i otoczenia biznesowego.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

  • Przestarzałe lub niekompletne dane w tradycyjnych rozwiązaniach do ewidencji zasobów (CMDB, ITAM itp.);
  • Wymagania przepisów prawa i regulacji korporacyjnych dotyczące wykrywania cyberataków i zapobiegania im;
  • Niezdolność do szybkiego reagowania na zagrożenia z powodu ograniczonej widoczności urządzeń końcowych lub zasobów; zmęczenie alertowe powodowane zbyt wielką ilością danych i logów do analizy i korelacji, tu przychodzą z pomocą rozwiązania do automatyzacji obsługi alertów
  • Urządzenia niezarządzane / bez agentowe, które tworzą luki, co uniemożliwia kontrolę nad ryzykiem

Nasze rozwiązanie

3 Kroki do bezpieczeństwa infrastruktury OT/IoT:

W ramach powyższego obszaru, oferujemy także usługi:

Przeglądy

Wykonujemy przeglądy mające na celu zweryfikowanie systemów i procesów informatycznych w organizacji, w kontekście ich odporności na zagrożenia i incydenty cyberbezpieczeństwa oraz zbadania poziomu zgodności z obowiązującymi regulacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nasze prace prowadzimy w oparciu o weryfikację dokumentacji, wywiady jak i testy penetracyjne.

Projekty doradcze

Szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości projekty doradcze, mające na celu pomoc w zdefiniowaniu założeń do wdrożenia strategii bezpieczeństwa, oraz samej strategii. Na bazie przeglądów infrastruktury i procesów wokół operacji cyberbezpieczeństwa przedstawiamy raporty, wnioski i rekomendacje, uzasadnienia biznesowe oraz kalkulacje ROI.

Zdefiniowanie strategii i architektury

Dostarczamy projekty w obszarze strategii i architektury, mające na celu określenie spójnej wizji stanu docelowego infrastruktury cyberbezpieczeństwa oraz ścieżki dojścia do celu. W ramach naszych prac określimy pryncypia architektoniczne, architekturę techniczną, założenia i zależności niezbędne przy kompleksowym projekcie transformacyjnym a także przeprowadzimy kompleksową tranzycję do operacji bezpieczeństwa.

Projekty implementacyjne

Realizujemy projekty implementacyjne, mające na celu kompleksowe wdrożenie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa systemów, sieci oraz aplikacji. Dostarczamy złożone projekty wdrożeniowe infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego w obszarach infrastruktur on-premises, chmurowych jak i hybrydowych.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami