Bezpieczeństwo środowiska pracy

Elastyczne podejście organizacji do zapewnianego pracownikom środowiska pracy, umożliwiające mobilność i pracę z dowolnego miejsca staje się dziś de-facto standardem. Szczególnego znaczenia nabiera to w momentach związanym z sytuacjami kryzysowymi, gdzie wiele procesów operacyjnych w krótkim okresie czasu musi być przestawionych z modelu realizowanych w całości w ramach pracy w biurach do realizowanych w modelu pracy z domu czy "w drodze".

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

  • Skomplikowane modele zarządzania tożsamością użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) w wielochmurowym świecie cyfrowym
  • Skomplikowany horyzont zagrożeń, szczególnie w wymiarze bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach szerokiego ekosystemu rozwiązań on-premise, chmurowych jak i mobilnych, w tym BYOD
  • Digitalizacja procesów (szczególnie przy uwzględnieniu ich realizacji w modelu pracy zdalnej) skutkująca potrzebą wprowadzenia nowych kontrolek mających zapewnić niezbędną poufność, nienaruszalność i integralność danych.

Nasze rozwiązanie

3 Kroki do bezpieczeństwa środowiska pracy:

W ramach powyższego obszaru, oferujemy także usługi:

Przeglądy

Wykonujemy przeglądy mające na celu zweryfikowanie systemów i procesów informatycznych w organizacji, w kontekście ich odporności na zagrożenia i incydenty cyberbezpieczeństwa oraz zbadania poziomu zgodności z obowiązującymi regulacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nasze prace prowadzimy w oparciu o weryfikację dokumentacji, wywiady jak i testy penetracyjne.

Projekty doradcze

Szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości projekty doradcze, mające na celu pomoc w zdefiniowaniu założeń do wdrożenia strategii bezpieczeństwa, oraz samej strategii. Na bazie przeglądów infrastruktury i procesów wokół operacji cyberbezpieczeństwa przedstawiamy raporty, wnioski i rekomendacje, uzasadnienia biznesowe oraz kalkulacje ROI.

Zdefiniowanie strategii i architektury

Dostarczamy projekty w obszarze strategii i architektury, mające na celu określenie spójnej wizji stanu docelowego infrastruktury cyberbezpieczeństwa oraz ścieżki dojścia do celu. W ramach naszych prac określimy pryncypia architektoniczne, architekturę techniczną, założenia i zależności niezbędne przy kompleksowym projekcie transformacyjnym a także przeprowadzimy kompleksową tranzycję do operacji bezpieczeństwa.

Projekty implementacyjne

Realizujemy projekty implementacyjne, mające na celu kompleksowe wdrożenie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa systemów, sieci oraz aplikacji. Dostarczamy złożone projekty wdrożeniowe infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego w obszarach infrastruktur on-premises, chmurowych jak i hybrydowych.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami