Architektura Korporacyjna

Zarządzanie Architekturą Korporacyjną (Enterprise Architecture Management), to nie tylko zarządzanie IT przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim zarządzanie przedsiębiorstwem z perspektywy rozwiązań i usług jakie IT dostarcza do wsparcia biznesu. Metodycznie, to m. in. TOGAF, Archimate, a narzędziowo, to specjalizowane aplikacje pozwalające uchwycić i skorelować każdą z warstw EAM: biznesową, aplikacji, danych, infrastruktury, a nawet projektów.

Przedsiębiorstwa, których złożoność procesowa i aplikacyjna jest już znaczna (>50 aplikacji), zwracają coraz większą uwagę na zarządzanie aspektami Architektury Korporacyjnej i korzyści z tego płynące. Pośród tych przedsiębiorstw trudno znaleźć takie, które przynajmniej częściowo nie starają się zwiększyć swojej konkurencyjności i efektywności dzięki dopasowaniu IT do swoich potrzeb.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

Typowe problemy z którymi mierzą się duże przedsiębiorstwa można przedstawić za pomocą pytań, jakie stawia sobie kadra zarządzająca:

  1. Które aplikacje są krytyczne dla moich procesów biznesowych?
  2. Jaki jest rozkład kosztów IT na aplikacje i departamenty?
  3. Które aplikacje należy wygasić w ciągu najbliższych 2 lat, a które zastąpić?
  4. Jaki jest stopień dopasowania rozwiązań IT do naszego biznesu?
  5. Jakie będą skutki awarii wybranego elementu infrastruktury?

 

Nasze rozwiązanie

 

Bez względu na skalę przedsiębiorstwa oferujemy kompleksowe podejście polegające na wdrożeniu odpowiednich rozwiązań metodycznych i narzędziowych, dających razem zdolność zarządzania każdym z obszarów Architektury Korporacyjnej. Praktyka rynkowa pokazuje, że wdrożenie rozwiązań zarządzania Architekturą Korporacyjną, pozwala na redukcję kosztów IT o 15-30%, przy jednoczesnym zwiększeniu wsparcia biznesu firmy przez IT i dopasowania do potrzeb.

Kluczowym elementem naszej oferty w zakresie EAM jest system Alfabet firmy Software AG, które można wdrażać jako niezależną aplikację, integrując ją z takimi systemami jak, ERP, CMDB, PPM, czy BPM.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami