Audyty i doradztwo

Oferujemy usługi audytów i doradztwa w zakresie Zarządzania Architekturą Korporacyjną (Enterprise Architecture Management). Pomagamy w standaryzacji i ciągłości opisu procesów, procedury i zasady panujące w IT przedsiębiorstwa. Rekomendujemy dobre praktyki usprawniające ład korporacyjny, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyskuje realne narzędzia i dane do zarządzania ryzykiem oraz zapewniania  ciągłości biznesu (business continuity).

W ramach audytów i doradztwa architektury korporacyjnej, oferujemy:

  • ocenę dojrzałości architektury korporacyjnej IT
  • kontrolę efektywności kosztów procesów IT
  • kontrolę efektywności zarządzania projektami IT
  • kontrolę efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
  • ocenę ryzyka w systemach IT
  • kontrolę stanów backupów i procedur odtworzenia po awarii
  • kontrolę efektywności polityki bezpieczeństwa i jej wdrożenia
  • kontrolę efektywności funkcjonowania działów IT

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami