Strategic Portfolio Management (SPM)

Technologia strategicznego zarządzania portfelem jest kluczowa z perspektywy wsparcia liderów biznesowych, biur zarządzania portfelem korporacyjnym oraz liderów IT w zapewnieniu dopasowania i wdrożenia strategii w całym przedsiębiorstwie.

Technologia strategicznego zarządzania portfelem jest kluczowa z perspektywy wsparcia liderów biznesowych, biur zarządzania portfelem korporacyjnym oraz liderów IT w zapewnieniu dopasowania i wdrożenia strategii w całym przedsiębiorstwie.

Cyfrowa transformacja biznesu, jego skalowalność oraz gromadzenie coraz większej ilości danych napędza zapotrzebowanie na rozwiązania do strategicznego zarządzania portfelami (SPM).  Liderzy transformacji cyfrowej, w tym dyrektorzy IT, uwzględniają w swoich działaniach następujące cztery kluczowe imperatywy dotyczące działania i skalowania cyfrowego biznesu:

 • Modele biznesowe i operacyjne muszą się zmienić, aby przekształcić się w biznes cyfrowy.
 • Koncentracja na konsumentach ma kluczowe znaczenie, a informacje konsumenckie muszą być chronione.
 • Konieczne jest wdrożenie cyfrowego zarządzania produktami.
 • Portfele technologii muszą umożliwiać cyfrową działalność biznesową.

W swoich badaniach, Gartner wyróżnia trzy różne przypadki użycia SPM (rok 2021):

 • Strategy execution management (SEM)
 • Enterprise program and portfolio management (EPPM)
 • Integrated IT portfolio analysis (IIPA)

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

Transformacja cyfrowa, to szczególnie w ostatnich latach "być albo nie być" chyba w każdej gałęzi gospodarki, bez wyjątku. Nie jest zaskoczeniem, że to biznes adaptuje lub jest adaptowany do nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, oczekując od tychże wyjątkowej szybkości dostosowania i wdrożenia. Kadra zarządzająca potrzebuje szybkich odpowiedzi w ramach portfeli strategicznych, jak:

 • Portfel biznesowy
 • Portfel aplikacji
 • Portfel usług
 • Portfel informacji (danych)
 • Portfel technologii
 • Portfel inwestycyjny (projekty)

Skorelowanie i wyciągniecie poszukiwanej informacji zarządczej z każdego z wymienionych portfeli strategicznych bez odpowiednich narzędzi i doświadczenia, jest zadaniem niemożliwym do zrealizowania w rozsądnie krótkim czasie. Brak tej zdolności niestety skutkuje wzrostem długu technologicznego, obniżeniem konkurencyjności i zdolności adaptacji do zmienności rynków.

Nasze rozwiązanie

 

Rozwiązaniem na powyższe problemy jest dedykowana wersja systemu Alfabet firmy Software AG, o nazwie Alfabet Accelerator. Alfabet Accelerator to sprawdzona metodyka i narzędzia wspierające strategiczne zarządzanie portfelami, tak przemyślane i zaprojektowane, żeby maksymalnie skrócić czas wdrożenia koncentrując się jednocześnie na strategicznych wyzwaniach przedsiębiorstwa.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami