FIBER

Lawinowo rosnąca ilość przekazywanych danych wymusza nieustający rozwój pojemności systemów transmisji danych. Obecnie podstawowym nośnikiem informacji są sieci wykorzystujące technologie światłowodowe. Również w tym przypadku pojedyncze włókna przestają spełniać potrzeby pojemności a nieograniczony wzrost ilości kabli światłowodowych jest nieopłacalny ekonomicznie. Rozwiązaniem problemu są systemy zwielokratniające pojemność pojedynczego włókna światłowodowego z wykorzystaniem różnych długości fal optycznych xWDM (ang. Wavelength Division Multiplexing). Technologia ta pozwala zwiększyć ilość transmitowanych danych w pojedynczym włóknie światłowodowych nawet kilkaset razy. Przykładem szerokiego wykorzystania technologii xWDM są połączenia pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych (ang. Data Center) gdzie ilość danych oraz różnorodność interfejsów idealnie wykorzystują możliwości tego rozwiązania.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Nieustannie rosnąca ilość przesyłanych informacji;
  • Wysokie koszty rozbudowy infrastruktury kablowej;
  • Brak elastyczności w dopasowaniu systemów do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
  • Wysokie koszty szyfrowania danych;
  • Różnorodność wykorzystywanych interfejsów;

Nasze rozwiązanie

 

Euvic doradza, projektuje, wdraża oraz serwisuje nowoczesne systemy xWDM najlepszych producentów dostępnych na rynku. Oferujemy zarówno systemy pasywne niewymagające zasilania w codziennym działaniu, jak również systemy aktywne powalające w prosty sposób zwiększać pojemność sieci jak również jej bezpieczeństwo.

Współpracujemy z

  • ADVA Optical Networking – niemieckim producentem będącym jednym z pionierów oraz liderem w rozwoju technologii optycznych.
  • PacketLight Networks – izraelską firmą z grupy RAD tworzącą proste we wdrożeniach systemy modułowe
  • Huawei Technologies – chińskim producentem sprzętu telekomunikacyjnego, będącą jedną z największych firm w sektorze na świecie

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami