Firewall

Cyfrowa transformacja wymusza ewolucje w zakresie infrastruktury korporacyjnej i dostępu do niej z wewnątrz korporacji jak i spoza niej.

Wyniesienie części zasobów do chmury, większa liczba pracowników poza biurem, wymaga, aby dostosować zarządzanie bezpieczeństwem do nowych warunków zgodnie z hasłem "application anywhere - same security everywhere".

Nowoczesne firewalle'e to rozwiązania bezpieczeństwa dla każdego obszaru, w dowolnej skali, gwarantujące pełną widoczność ruchu i zabezpieczenie przed niebezpieczeństwami.

Organizacje mogą teraz zapewnić bezpieczeństwo dla swojej hybrydowej architektury IT i tworzyć sieci ukierunkowane na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Ransomware, ataki C&C czy inne ukryte za SSL zagrożenia nie stanowią już problemu.

Wykorzystanie nie tylko sztywnych reguł, ale także AI uczenia się ruchu do wykrywania anomalii pozwala angażować współczesne firewall'e do dostarczenia bezpieczeństwa na niespotykanym do tej pory poziomie.

Szeroka rodzina usług, wynikająca m.in. ze współpracy z chmurą, zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym, a gwarancja bezpieczeństwa jest mniej uciążliwa dla użytkownika końcowego.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa i widoczności całego horyzontu ataku w celu lepszego zarządzania ryzykiem przy jednoczesnym zredukowaniu złożoności zarządzania i ilości elementów będących "samotnymi wyspami" na rzecz rozwiązań współdziałających ze sobą.

  2. Zapewnienie bezpieczeństwa pomiędzy hostami w tej samej podsieci.
  3. Kontrola dostępu uzależniona od spełnienia wymagań bezpieczeństwa na urządzeniu dostępowym.
  4. Przy wzrastających możliwościach sieci bezprzewodowych, co raz więcej urządzeń łączy się przez sieć WiFi - konieczne jest zapewnienie tych samych parametrów bezpieczeństwa jak w sieci kablowej.
  5. Poszerzenie powierzchni ataków na aplikacje webowe z wykorzystaniem UI na API, co ma związek z wyniesieniem ich do chmury.
  6. Automatyzacja reakcji infrastruktury na powstające zagrożenie.
  7. Konieczność sprawowania kontroli nad wieloma elementami infrastruktury, często będącymi poza fizyczną infrastrukturą przedsiębiorstwa (pracownicy zdalni, zasoby w chmurze).
  8. Zapewnienie bezpieczeństwa dla sieci OT, gdzie jeszcze do niedawna w ogóle nie myślano o OT w kontekście bezpieczeństwa. Wzrost liczby ataków na OT, część ataków dedykowana dla OT.

Nasze rozwiązanie

 

Ad.1 Segmentacja zasobów infrastruktury, specjalizacja rozwiązań, pełna widoczność procesów, skoordynowane działania obronne, wymiana informacji pomiędzy rozwiązaniami bezpieczeństwa.

Ad.2 Wymuszenie wszelkiej komunikacji przez firewalla, nawet tej pomiędzy urządzeniami wewnątrz podsieci.

Ad.3 Wykonanie analizy urządzenia dostępowego i podjęcie decyzji o dopuszczeniu do infrastruktury na podstawie pozytywnego wyniku tej analizy.

AD.4 Wykorzystanie certyfikatów, współpraca urządzeń infrastruktury i wymiana informacji o urządzeniu/użytkowniku łączącym się do sieci.

Ad.6 Wykorzystanie AI do automatyzacji reakcji na zagrożenie.

Ad.7 Dostarczenie bezpieczeństwa dla pracujących zdalnie lub oddziałów z wykorzystaniem szyfrowania i automatyzacji połączeń; przyszłościowe rozwiązania w stosunku do obecnych VPNów pozwalających na zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie pojedynczej aplikacji i danych (ZTNA) [do warstwy L7], a nie tylko na poziomie adresów IP i usług (do warstwy L5).

Ad.8 Bezpieczeństwo zasobów OT - wprowadzenie modelu Defense-In-Depth z wykorzystaniem pojedynczego panelu zarządzania procesami bezpieczeństwa. Dedykowane dla OT rozwiązania (hardware i software) uwzględniające specyfikę tej infrastruktury. Przeniesienie zdobytych doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT na płaszczyznę OT - wprowadzanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa (zarządzanie zasobami, kontrola dostępu, segmentacja sieci, logowanie zdarzeń i monitoring, zarządzanie ryzykiem).

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami