WiFi

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, sieć lokalna oparta o okablowanie miedziane uzupełniana jest obecnie o sieć bezprzewodową, czyli popularne Wi-Fi. Daje ona wygodę w postaci mobilności jak i możliwość podłączenia urządzeń przenośnych takich jak smartfony czy tablety. Jej nieustany rozwój sprawia, iż w coraz to większym stopniu przejmuje ona funkcje podstawowego medium komunikacyjnego. Przykładem istotnej rewolucji technologicznej jest udostępnianie standardu WiFi 6E, rozwiązującej z znacznym stopniu problem zajętości pasma radiowego zbliżając WiFi do możliwości sieci kablowych.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Liczne błędy w przygotowaniu wdrożenia sieci WiFi. Częstym podejściem jest brak pomiarów obejmujących specyfikę obiektu oraz zaszumienia pasma radiowego. Radiowy „eter” jest wyjątkowo trudnym środowiskiem, pełnym źródeł zakłóceń czy wzajemnie kolidujących sygnałów,
  • problemy z jakością połączenia (jego niestabilnością, zrywaniem). W przypadku codziennego wykorzystania w przedsiębiorstwie stają się nieakceptowalne, częstokroć uniemożliwiając pracę,
  • brak odpowiednich narzędzi do planowania i monitorowania sieci bezprzewodowych,

Nasze rozwiązanie

 

Euvic Solutions S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wdrożeń sieci bezprzewodowych, potwierdzone wieloma skomplikowanymi realizacjami. W trakcie projektu adresujemy nie tylko kwestie poprawnego wdrożenia samego WiFi uwzględniającego lokalną specyfikę, zwracamy również uwagę na odpowiednią segmentację jak i aspekty bezpieczeństwa. W naszych realizacjach wybieramy wyłącznie produkty wiodących producentów posiadających doskonałą reputację, gwarantujących oczekiwaną jakość funkcjonowania i długoterminową, pozbawioną problemów eksploatację systemu. Dysponujemy dedykowanym sprzętem i oprogramowaniem, umożliwiającym wcześniejszą analizę, przygotowanie projektu, jak i symulację pracy oraz zasięgu urządzeń. Każde wdrożenie potwierdzone jest powykonawczymi pomiarami potwierdzającymi poprawność pracy uruchomionego rozwiązania.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami