Bezpieczne środowiska pracy zdalnej

Lata pandemii pokazały jak niezbędna jest stała gotowość do umożliwienia pracownikom przejścia na pracę zdalną. Jednocześnie zobaczyliśmy jak wiele firm nie było w stanie zrobić tego w sposób sprawny, zorganizowany i bezpieczny. Dodatkowym problemem okazały się niedobory produkcji komputerów przenośnych. Wykorzystując właściwe technologie dostępne od „hiperskalerów” (Secure Modern Workplace, Azure VDI, Amazon Workplace) łatwo możemy pozbyć się większości tych problemów.

Podstawowe problemy z jakimi spotykają się dziś przedsiębiorstwa

  • Zapewnienie bezpiecznego dostępu do swoich zasobów sieciowych
  • Wymiana komputerów, zapotrzebowanie na sprzęt przenośny.
  • Zgodność z programami licencyjnymi posiadanego oprogramowania (duplikowanie użycia)
  • Czas wdrażania rozwiązań dostępu zdalnego i trudności z zastosowaniem modelu „przynieś własne urządzenie” (BYOD)

Nasze rozwiązania

Wirtualne stacje robocze dla pracowników biurowych

(Microsoft 365 z Azure VDI)

Centralnie zarządzane, wielosesyjne, skalowalne środowisko Windows ze zintegrowanymi aplikacjami Microsoft 365 (możliwość wykorzystania subskrypcji klienta) i zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa na poziomie dostępu do zasobów (także lokalnych) z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Zabezpieczanie środowiska pracy biurowej

(Secure Modern Workplace Microsoft 365)

Firmy używające już usług Microsoft 365 cały czas powinny monitorować poziom ustawionych i wykorzystywanych zabezpieczeń platformy. Nasze rozwiązanie ustanawia poziom bazowy bezpieczeństwa, wstępnie konfigurując zalecenia branżowe, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla użytkowników administratorów globalnych, zasady resetowania haseł, rejestrowanie aktywności administratorów i użytkowników, zasady zapobiegania utracie danych. To rozwiązanie automatyzuje stosowanie tych ustawień do nowo tworzonych użytkowników. Możemy zautomatyzować dodatkowe zasady, aby uprościć zarządzanie na podstawie Secure Score – numerycznej reprezentacji stanu zabezpieczeń usługi Microsoft 365 w celu zidentyfikowania możliwości poprawy zasad zabezpieczeń przez podjęcie dodatkowych sugerowanych działań.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami