Infrastruktura hybrydowa i zarządzanie, środowiska DevTest

Gdy własne centra danych przestają wystarczać, stajemy przed dylematem czy rozbudowywać, czy szukać innych rozwiązań w chmurach publicznych. W tym drugim przypadku problemem może być komplikacja zarządzania. Pomocą są usługi integrujące środowiska chmury i lokalne, aby ułatwić tworzenie aplikacji i usług z elastycznością uruchamiania w centrach danych, na urządzeniach brzegowych i w środowiskach wielochmurowych. Możemy tworzyć aplikacje natywne dla chmury dzięki spójnemu modelowi programowania, operacji i zabezpieczeń. Usługi powinny działać zarówno w przypadku nowego, jak i istniejącego sprzętu, wirtualizacji i platform Kubernetes, urządzeń IoT i zintegrowanych systemów.

Podstawowe problemy z jakimi spotykają się dziś przedsiębiorstwa

  • Koszty integracji zarządzania środowiskami
  • Niespójność oprogramowania i modeli zarządzania.
  • Utrudnione egzekwowanie polityk zarządzania i zgodności z regulacjami prawnymi

Nasze rozwiązania

Wdrożenie rozwiązania zarządzania infrastrukturą hybrydową

(Azure ARC)

Umożliwiamy zarządzanie serwerami fizycznymi i maszynami wirtualnymi z systemami Windows i Linux hostowanymi poza platformą Azure, w sieci firmowej lub u innego dostawcy chmury. Proponowane przez Euvic Solutions środowisko zarządzania zostało zaprojektowane tak, aby było spójne ze sposobem zarządzania natywnymi maszynami wirtualnymi platformy Azure przy użyciu standardowych rozwiązań wirtualizacyjnych jak Hyper-V czy VMWare oraz serwerów fizycznych.

Bezpieczne, zarządzane środowiska testowe oraz laboratoria

(Azure DevTest Labs)

Rozwiązanie umożliwiające łatwe tworzenie i używanie maszyn wirtualnych typu "infrastruktura jako usługa" (IaaS) oraz zarządzanie nimi w laboratoriach i środowiskach testowych. Oferujemy wstępnie skonfigurowane bazy i artefakty do tworzenia maszyn wirtualnych oraz szablony usługi Azure Resource Manager (ARM) do tworzenia środowisk programistycznych. Klient zachowuje pełna kontrolę kosztów i uprawnień przy dostarczaniu dużej swobody działania dla poszczególnych programistów.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami