Usługi migracji do chmury

(Usługi doradztwa i wdrożeń)

W przypadku wielu organizacji migracja, czyli proces przenoszenia obciążeń do chmury szybko i przy minimalnych zmianach, to cenna taktyka, która przyspiesza wdrażanie chmury. Migracja istniejących aplikacji do chmury pomaga zmienić wydatki kapitałowe (CAPEX) w koszty operacyjne (OPEX) oraz szybko zyskać elastyczność i skalowalność. Jednak, choć często jest to początek drogi prowadzącej do chmury, rzadko na tym się kończy. Modernizacja aplikacji, danych i operacji wymaga bardziej pogłębionej oceny i zmiany narzędzi do istniejących obciążeń. W miarę nadchodzenia przyszłości, organizacje powinny zastanowić się, jak wykorzystać zalety platformy jako usługi (PaaS) lub oprogramowania jako usługi (SaaS), takie jak wbudowane zabezpieczenia, poprawki, wysoka dostępność i automatyczne skalowanie. Modernizacja może także obejmować podział aplikacji na części modułowe, które można łatwo wymieniać lub aktualizować.

Podstawowe problemy z jakimi spotykają się dziś przedsiębiorstwa

  • Rosnące wymagania wobec elastyczności usług w lokalnym centrum danych,
  • Zagrożenia cyberbezpieczeństwa,
  • Wygasanie umów w centrach danych i konieczność wymiany sprzętu.

Nasze rozwiązania

Migracja infrastruktury aplikacji do chmury publicznej

(Microsoft Azure, Amazon AWS)

Usługa oceny i migracji do chmury ma na celu pomóc w opracowaniu skutecznej strategii na rzecz pełnej integracji chmury i hybrydowego środowiska IT, zapewniając jednocześnie mniejszą złożoność i minimalizując ryzyko całej operacji. Zalecenia dotyczące planu migracji opierają się na najlepszych praktykach i doświadczeniach aby ograniczyć ryzyko i niepowodzenia migracji do minimum. Ściśle współpracujemy z firmą Microsoft w zakresie wykorzystywania innych doświadczeń i najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających migracje.

Audyty i wdrażanie rekomendacji bezpieczeństwa dla pracy biurowej

(Microsoft Assessment Services: Security, Modern Workplace)

Jesteśmy gotowi by pomóc naszym klientom uprościć wdrażanie chmury i zwiększyć produktywność użytkowników końcowych dzięki ocenie nowoczesnego miejsca pracy. Zidentyfikujemy potencjalne blokery przejścia, omówimy możliwości usprawnienia procesów biznesowych i zalecimy, które aplikacje i narzędzia należy przenieść w pierwszej kolejności.
Drugą usługą jest ocena bezpieczeństwa przejścia do chmury – pomagamy w ustaleniu procesów redukcji ryzyka cybernetycznego w chmurze. Zidentyfikujemy niezarządzane urządzenia, omówimy zasady i mechanizmy kontroli w celu zmniejszenia ryzyka oraz zajmiemy się wszystkimi bezpośrednimi lukami w zabezpieczeniach.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami