Business Intelligence (BI)

W dzisiejszych czasach jednym z najpopularniejszych haseł z dziedziny IT jest Business Intelligence. Żyjemy w świecie, w którym kluczową role odgrywają dane, które generowane są przez niemal każdy składnik naszego otoczenia. W dużej mierze sukces podejmowanych przez nas działań zależy od umiejętności pozyskiwania danych, ich analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie.

Zbierane dane mogą pochodzić zarówno z systemów dziedzinowych CRM, ERP czy też z urządzeń IoT. Wartościowe mogą okazać się informacje na temat wzrostu klientów odwiedzających nasze sklepy, informacje o pogodzie, kursach walut czy też nastrojach społecznych. Przykłady danych można by mnożyć w nieskończoność. Kluczowe jest pozyskanie z dostępnych danych informacji pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. To, w jaki sposób zostanie wypracowana przewaga konkurencyjna z wykorzystaniem narzędzi BI, wymaga indywidualnego rozpatrzenia w kontekście konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Rozwiązania klasy BI mogą być rozwiązaniem dla wielu problemów w przedsiębiorstwach oraz umożliwiają integrację danych z różnych źródeł. Odpowiedni sposób transformacji danych oraz ich wzbogacania, pozwala dostarczyć interesariuszom raportów, na podstawie których mogą podejmować bardziej trafne decyzje, opierając się na aktualnych danych przekazanych im w formie przystosowanej do ich roli w przedsiębiorstwie.  

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

Nasze rozwiązanie

 

Wdrożenie systemu BI często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szeregu analiz, które wymagają zaangażowania pracowników biznesowych. Oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu prac analitycznych, oraz wyboru odpowiednich narzędzi, jakie powinny zostać wykorzystane w danym przedsiębiorstwie. Wiele prac polegających na zbadaniu korelacji pomiędzy dostępnymi danymi może zostać przeprowadzonych przez naszych konsultantów. Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy doradzić optymalne rozwiązania i wesprzeć w procesie wdrożenia docelowego rozwiązania.

Dostarczamy docelowe raporty oraz kokpity managerskie, które z jednej strony pozwalają na szybką analizę bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie, jak również zgłębienie bardziej szczegółowych informacji, pozwalając na zidentyfikowanie przyczyn danego stanu.

Dane zawarte w poszczególnych raportach dostosowywane są do poziomu uprawnień danego pracownika, przez co jeden raport może być wykorzystywany przez pracowników na różnych szczeblach prezentując informacje, do których ma uprawnienia i jednocześnie pozwala się skupić na przedmiocie zainteresowań danego pracownika.

Publikacja raportów na podstawie wcześniej zdefiniowanych grup uprawnień pozwala na prezentację tylko tych raportów, które są przeznaczone dla danego stanowiska, co w znaczący sposób ogranicza zalew nadmiarowymi informacjami.

W zakresie naszej oferty jest:

 • Doradztwo
 • Wsparcie w procesie analizy
 • Stworzenie mechanizmów:
  • pozyskiwania danych
  • czyszczenia oraz wzbogacania danych
  • transformacji danych
 • Tworzenie hurtowni danych
 • Tworzenie dziedzinowych modeli danych
 • Implementacja raportów
 • Wsparcie przy wdrożeniu docelowego rozwiązania

Proponujemy dedykowane rozwiązania dla

 • Zarządu i kierownictwa
 • Sprzedaży
 • Produkcji
 • Łańcuch dostaw
 • Finansów i księgowości
 • Controllingu
 • HR
 • Zakupów

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami