Business Process Management

W każdym przedsiębiorstwie wyodrębnić można zbiory czynności (zadań) realizowanych przez człowieka oraz urządzenia cyfrowe (komputery, skanery, czujniki, programy, itp.). Właściciele poszczególnych procesów, aby zarządzać nimi skutecznie, potrzebują aktualnej wiedzy o ich stanie i efektywności (KPI). Wiedza ta, bez względu na umiejscowienie procesu w hierarchii, jest niezbędna i kluczowa do realizacji ciągłego doskonalenia procesów.

 

Od czasu pierwszych komputerów wspierających biznes, głównym ich zastosowaniem było wsparcie procesów przedsiębiorstwa. Można tutaj wspomnieć takie procesy, jak: sprzedaż (np. bilet na samolot), obsługa należności/zobowiązań/zamówień, billing, itd.

Wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa to między innymi dążenie do doskonałości w realizacji procesów, które są jego domeną. Dążenie do tej doskonałości w epoce cyfryzacji, to konieczność posiadania odpowiednich narzędzi (programów i metodyki) do zarządzania, wdrażania i monitorowania procesów.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

Powszechne i zarazem uniwersalne w przedsiębiorstwach są następujące pytania:

  • Które procesy są krytyczne dla naszej firmy?
  • Kto jest właścicielem procesu i jaka jest hierarchia procesów?
  • Jakie systemy i użytkownicy wspierają dany proces?
  • Jak skutecznie monitorować i doskonalić procesy?
  • Które z procesów można automatyzować i w jakim zakresie?
  • Jak szybko możemy dostosować proces do zmian w otoczeniu firmy?

Nasze rozwiązanie

 

W zależności od potrzeb klienta oferujemy podejście kompleksowe, zaczynając od Business Proces Governance i kończąc na implementacji procesów w środowisku BPMS. Posiadamy doświadczenie oraz zespół zdolny do współpracy z każdym szczeblem kadry klienta, od zarządu do zespołów operacyjnych. W zakresie standardów stosujemy notacje oraz narzędzia modelowania procesów, jak: BPMN, CMMN oraz EPC.

Realizujemy projekty na platformach największych dostawców jak: Software AG: ARIS, webMethods BPM, Microsoft: Power Automate, IBM: Cloud Pak 4 Business Automation, Oracle: BPM Suite, Genesys: Dynamic Case Management. Posiadamy zespół z doświadczeniem procesowym takich sektorach, jak: Utilities, Bankowość, eCommerce, Przemysł, Public.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami