Doradztwo i Zarządzanie Projektem

W warunkach współczesnego, zglobalizowanego a tym samym wysoko konkurencyjnego rynku, przedsiębiorstwa, aby przetrwać muszą ciągle się rozwijać wprowadzając nową organizację, nowe narzędzia i nowe technologie. Przygotowanie i wprowadzane takich zmian zawsze jest wyzwaniem z punktu widzenia przedsiębiorstwa gdyż muszą one być realizowane w warunkach jednoczesnego i niezakłóconego prowadzenia normalnej, korowej, działalności biznesowej. Dodatkowo ich efekt ostateczny musi przedsiębiorstwu przynieść oczekiwaną korzyść biznesową.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • brak dogłębnej znajomości obecnie oferowanych rozwiązań i technologii
  • brak znajomości najświeższych trendów, w których podąża rynek rozwiązań
  • brak tzw. "świeżego" spojrzenia oderwanego od przywiązania do obecnie eksploatowanych rozwiązań i wcześniej podjętych decyzji
  • brak możliwości skorzystania z doświadczeń czerpanych z innych podobnych projektów realizowanych przez inne firmy
  • "choroby wieku dziecięcego" czyli powodowane brakiem wcześniejszego doświadczenia ryzyko związane z wyborem niewłaściwej technologii lub niewłaściwego kierunku rozwoju
  • ryzyko niedoszacowania lub przewymiarowania wybieranego rozwiązania skutkujące niższą lub nawet brakiem finalnej efektywności biznesowej
  • nieoptymalny wybór produktów lub sposobu licencjonowania skutkujący nadmiernym wydatkowaniem środków finansowych w momencie zakupu lub w późniejszym okresie eksploatacji produktów
  • rozciąganie w czasie wprowadzania zmian powodowane koniecznością priorytetowego traktowania bieżących zadań produkcyjnych i niższą uwagą kierowaną na zajęcia dodatkowe.

Nasze rozwiązanie

 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów, którzy dzięki posiadanym przez naszą firmę partnerstwom są w ciągłym, bliskim kontakcie z wiodącymi światowymi producentami poprzez fachowe doradztwo potrafimy bezpiecznie przeprowadzić klienta przez złożony, odpowiedzialny i obarczony ryzykami proces wyboru technologii i rozwiązań oraz przez proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru strategicznych, wieloletnich kierunków rozwoju. Dzięki naszym bogatym doświadczeniom związanym z wdrażaniem wielu rozwiązań w wielu różnych środowiskach i organizacjach możemy zaoferować naszym klientom profesjonalne usługi w zakresie zarządzania wprowadzaniem i wdrażaniem wybranych przez nich rozwiązań. Korzystamy przy tym nie tylko z własnych doświadczeń, ale posługujemy się również sprawdzonymi na świecie metodykami.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami