Enterprise Application Integration

W dobie lawinowo narastającej cyfryzacji niemal każdej gałęzi gospodarki, w tym ogromnego przyrostu generowanych i przetwarzanych danych w systemach, integracja systemów jest działaniem nie tylko koniecznym, ale również ekonomicznie i biznesowo niezbędnym. Przedsiębiorstwa, które przeoczą tę konieczność i nie dostosują swoich procesów oraz aplikacji IT do implementacji nowoczesnych wzorców integracyjnych, stracą na konkurencyjności zwiększając równocześnie dług technologiczny w obszarze integracji systemów.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Brak automatyzacji wymiany danych pomiędzy aplikacjami, co zwykle prowadzi do angażowania pracowników w wielokrotne i ręczne wprowadzanie tych samych danych/dokumentów.
  • Zmniejszenie efektywności i niezawodności procesów biznesowych
  • Utrata jakości i przydatności danych.
  • Brak standardów i wzorców wymiany danych pomiędzy aplikacjami, co prowadzi do ciągłego i niekontrolowanego wzrostu złożoności wdrażanych integracji.

Nasze rozwiązanie

 

Oferowane przez nasz zespół rozwiązania i usługi w zakresie Enterprise Application Integration skoncentrowane są zarówno na rozwiązaniach biznesowych, jak i technologii. Zależnie od potrzeb klienta, współpracujemy kompleksowo (analiza, strategia, wdrożenie, utrzymanie i rozwój) lub celowo, udzielając wsparcia np. tylko w implementacji technologii.

Jesteśmy specjalizowanym partnerem dostawców technologii, takich jak: IBM, Microsoft, Google, Oracle, Software AG, w tym usług integracyjnych implementowanych na platformach chmurowych: Azure, GCP, Oracle Cloud oraz webMethods.io.

Wdrażamy w oparciu o nowoczesne wzorce integracyjne, jak: Microservices, EIP czy API, nie zapominając o rozwiązaniach integracyjnych w modelu B2B, jak EDI/EDIFACT.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami