System Elektronicznych Portierni

Uczelniane sale, studia, laboratoria, aule i inne pomieszczenia różnią się swoją charakterystyką i wyposażeniem, dlatego przypisanie ich do konkretnych grup pracowników jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych, jakościowych jak i bezpieczeństwa. Wykorzystanie systemu Elektronicznych Portierni redukuje konieczność przekazywania wszelkich papierowych upoważnień i wniosków rezerwacyjnych oraz umożliwia nadzór nad niezwróconymi kluczami.

Nasze rozwiązanie

 

Rozwiązanie nazwane Elektroniczną Portiernią zostało opracowane, aby dostarczyć następujące funkcjonalności:

  • łatwe zarządzanie - precyzyjne i skuteczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń
  • rezerwacja - wyszukiwanie i rezerwacja dostosowanego pomieszczenia
  • dystrybucja kluczy - usprawnienie procesu bezpiecznej dystrybucji kluczy,
  • rejestracja - rejestracja gości (osoby spoza organizacji)
  • monitoring - monitorowanie krotności i czasu użytkowania pobranych kluczy

Uczelniane sale, studia, laboratoria, aule i inne pomieszczenia różnią się swoją charakterystyką i wyposażeniem, dlatego przypisanie ich do konkretnych grup pracowników jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych, jakościowych jak i bezpieczeństwa. Wykorzystanie systemu Elektronicznych Portierni redukuje konieczność przekazywania wszelkich papierowych upoważnień i wniosków rezerwacyjnych oraz umożliwia nadzór nad niezwróconymi kluczami.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami