System Oceny Satysfakcji Studenta

lorem ipsum

Nasze rozwiązanie

 

Uczelnie w obecnej sytuacji starają się pokazywać jako miejsca przyjazne studentom, budujące pozytywną atmosferę w miejscu edukacji. Informacja zwrotna z zakresie oceny jakości i satysfakcji z zajęć to znakomite narzędzie do kontroli i poprawy jakości edukacji.

Euvic Solutions zbudowało narzędzie dedykowane zbieraniu opinii studentów poprzez wprowadzenie do wybranych pomieszczeń stanowisk z tabletami, na których wyświetlane są określone ankiety. Inną możliwością jest przeprowadzanie ankiet na smartfonie. Administrator systemu decyduje o treści zadanego pytania oraz możliwości udzielenia informacji nt. powodu oddanego głosu, a także ustawia interwał pomiędzy kolejno oddanymi głosami i czas wyświetlania ankiety.

Uzyskane odpowiedzi pozwalają na wygenerowanie raportów zawierających dane umieszczone w tabeli oraz zaprezentowane w postaci graficznej na wykresach

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami