SOLUTIO BMS

monitoring i zarządzanie urządzeniami /systemami zlokalizowanymi w budynku i jego otoczeniu

Moduł Nieruchomości pokrywa potrzeby zarządców odpowiedzialnych za administrowanie obiektami nieruchomości na wszystkich etapach ich cyklu życia. System obejmuje pełną ewidencję zarządzanych obiektów wraz z bazą powiązanych osób i firm, dokumentów oraz inwentarzem zasobów przynależnych, takich jak wyposażenie w instalacje, systemy, zabezpieczenia i inne. W systemie możliwe jest także prowadzenie i wydruk Książki Obiektu Budowlanego.

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania budynkiem oznacza:

 • rozproszenie danych (brak integracji systemów)
 • brak monitoringu i predykcji dot. potencjalnych awarii = zagrożenie katastrofą budowlaną
 • nieefektywna konserwacja instalacji i systemów
 • wysokie koszty dodatkowych zasobów ludzkich angażowanych w zarządzanie budynkiem (ochoniarze, portierzy itd.)
 • niższy poziom bezpieczeństwa obiektu
 • wydłużony czas reakcji na awarię

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

System Solutio BMS umożliwia monitorowanie i sterowanie systemami takimi jak: systemy zasilania, oświetlenia, ppoż., klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych związanych ze stanem konkretnych instalacji, rozliczanie mediów.

Integracja ta w połączeniu z parametrami umów i faktur dotyczących zużywanych mediów jest podstawą do optymalizacji kosztów i uruchomienia predykcji.

System SOLUTIO BMS daje możliwość przechwytywania odczytów w określonych terminach z podłączonych urządzeń lub importowania przesyłanych zestawień – eliminowana jest konieczność fizycznej obecności na obiekcie i ręcznego wprowadzania danych.

Moduł BMS w SOLUTIO to:

 • monitorowanie parametrów środowiskowych
 • zgłaszanie awarii, przestojów i ich powodów w czasie rzeczywistym
 • procedury reakcji na awarie lub sposobu jej usunięcia
 • powiadomienia o przekroczeniu wskaźników
 • nadzór nad statusem procesów
 • wgląd w stan urządzeń, parametry wydajnościowe

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami