SOLUTIO CRM/Dokumenty

nadzór obiegu dokumentów w całej organizacji oraz monitoring terminów obowiązywania dot. umów, pozwoleń, gwarancji, przeglądów i innych

Prawidłowo obsługiwany cykl obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie stanowi fundament sprawnego działania całej organizacji. Monitoring ważności umów, gwarancji i innych ważnych dokumentów, pozawala na spokojne i zorganizowane zarządzanie firmą.

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu CRM i do zarządzania obiegiem dokumentów oznacza:

  • konieczność przeszukiwania wielu różnych źródeł w celu pozyskania pożądanych informacji
  • brak lub słaba kontrola nad obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie
  • zaległości w prowadzeniu spraw/projektów
  • ryzyko przeoczenia ważnych dat lub wiążących terminów

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

Moduł SOLUTIO CRM/Dokumenty to profesjonalne narzędzie dla osób zajmujących się dokumentacją: projektową, handlową (CRM), osobową, techniczną, inwentaryzacyjną oraz związaną z zarządzaniem nieruchomościami.

Uporządkowane repozytorium elektroniczne eliminuje konieczność przeszukiwania segregatorów i umożliwia szybki dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca wyposażonego w komputer.

Moduł pozwala na nadzór całego cyklu obiegu dokumentów, który odwzorowuje rzeczywiste procesy w organizacji.

Moduł SOLUTIO CRM/Dokumenty to:

  • nadzór cyklu obiegu dokumentów
  • monitorowanie ciągłości / ważności dokumentów wiążących
  • generowanie powiadomień do konkretnych użytkowników
  • eliminowanie powstawania zaległości poprzez ewidencjonowanie i monitorowanie przebiegu spraw

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami