SOLUTIO Elektroniczne Portiernie

Zarządzaj dostępem do swoich pomieszczeń! 

Pomieszczenia przynależące do danej organizacji różnią się często swoją charakterystyką i wyposażeniem, dlatego przypisanie ich do konkretnych grup pracowników jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych, jakościowych jak i bezpieczeństwa. Zarządzaj dostępem do pomieszczeń w swoim obiekcie z opcją rezerwacji i monitoringu wykorzystania infrastruktury.

 

Co zyskuję dzięki modułowi SOLUTIO Elektroniczne Portiernie?

 


Precyzyjne i skuteczne zarzadzanie dostępem do pomieszczeń

Bezpieczna dystrybucja kluczy

Wyszukiwanie i rezerwacja dostosowanego pomieszczenia

Monitorowanie krotności i czasu użytkowania pobranych kluczy


Weryfikacja uprawnień dla danego użytkownika

Rejestracja gości (osoby spoza organizacji)

Dostęp z poziomu aplikacji mobilnej

Nasze realizacje

 

Projekt Elektronicznej Portierni dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapewniliśmy klientowi integrację różnych systemów obsługujących rozwiązania logistyczne i transportowe w ramach centralizacji systemów informatycznych.

Pobierz pdf

Z jakimi problemami mierzą się dziś zarządcy obiektów?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania infrastrukturą pomieszczeń oznacza:

  • brak kontroli lub słaba kontrola dostępu do pomieszczeń
  • brak optymalizacji wykorzystania infrastruktury
  • niższy poziom bezpieczeństwa obiektu

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

Moduł SOLUTIO Elektroniczne Portiernie ułatwia administrację obiektami poprzez gromadzenie szeregu danych i wsparcie w realizacji bieżących powinności. Wykorzystanie systemu Elektronicznych Portierni redukuje konieczność przekazywania wszelkich papierowych upoważnień i wniosków rezerwacyjnych oraz umożliwia nadzór nad niezwróconymi kluczami.

Moduł SOLUTIO Elektroniczne Portiernie to:

  • precyzyjne i skuteczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń
  • usprawnienie procesu bezpiecznej dystrybucji kluczy
  • wyszukiwanie i rezerwacja dostosowanego pomieszczenia
  • rejestracja gości (osoby spoza organizacji)
  • monitorowanie krotności i czasu użytkowania pobranych kluczy

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami