SOLUTIO Elektroniczna Portiernia

zarządzanie dostępem do pomieszczeń z opcją rezerwacji i monitoringu wykorzystania infrastruktury

Pomieszczenia przynależące do danej organizacji różnią się często swoją charakterystyką i wyposażeniem, dlatego przypisanie ich do konkretnych grup pracowników jest korzystne zarówno ze względów ekonomicznych, jakościowych jak i bezpieczeństwa. Moduł SOLUTIO Elektroniczna Portiernia został opracowany, aby wspierać zarządców niezależnie od rodzaju własności oraz przeznaczenia zarządzanych nieruchomości.

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania infrastrukturą pomieszczeń oznacza:

  • brak kontroli lub słaba kontrola dostępu do pomieszczeń
  • brak optymalizacji wykorzystania infrastruktury
  • niższy poziom bezpieczeństwa obiektu

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

Moduł SOLUTIO Elektroniczna Portiernia ułatwia administrację obiektami poprzez gromadzenie szeregu danych i wsparcie w realizacji bieżących powinności. Wykorzystanie systemu Elektronicznych Portierni redukuje konieczność przekazywania wszelkich papierowych upoważnień i wniosków rezerwacyjnych oraz umożliwia nadzór nad niezwróconymi kluczami.

Moduł SOLUTIO Elektroniczna Portiernia to:

  • precyzyjne i skuteczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń
  • usprawnienie procesu bezpiecznej dystrybucji kluczy
  • wyszukiwanie i rezerwacja dostosowanego pomieszczenia
  • rejestracja gości (osoby spoza organizacji)
  • monitorowanie krotności i czasu użytkowania pobranych kluczy

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami