SOLUTIO Intelligent Workload Planning

Sprawnie obsługuj zgłoszenia i planuj zadania z wyprzedzeniem!

Obsługa procesu zgłoszeń stanowi dla przedsiębiorstwa nie lada wyzwanie. Profesjonalny i sprawnie zarządzany Service Desk jest dziś wyznacznikiem najwyższej jakości świadczonych usług. Planuj przeglądy, remonty, modernizacje i inne prace projektowe.

 

Co zyskuję dzięki modułowi SOLUTIO Intelligent Workload Planning?

 


Powiadomienia o nowych zgłoszeniach dla użytkowników lub grupy

Procedury reakcji na awarię lub sposobu jej usunięcia

Alerty dot. zbliżających się terminów realizacji

Planowanie zadań


Bieżące rozwiązywanie problemów / awarii

Tworzenie i zarządzanie bazą gwarantów odpowiedzialnych za serwis

Tworzenie szablonów wydruku protokołów odbioru

Archiwizowanie zadań i historii podjętych działań

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania zgłoszeniami oznacza:

 • skomplikowany proces obsługi technicznej klienta
 • spadek poziomu satysfakcji klienta spowodowany nieefektywną obsługą zgłoszeń
 • wydłużony proces realizacji zgłoszeń od użytkowników
 • wydłużony proces przywrócenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa po awarii
 • wysokie koszty związane z obsługą IT

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

Moduł SOLUTIO Intelligent workload planning umożliwia sprawną obsługę zgłoszeń oraz planowanie zadań z wyprzedzeniem (np. przeglądy, remonty, modernizacje, prace projektowe).

Do zdefiniowanych działań możliwe jest przypisanie procedur, obejmujących kolejne kroki postępowania.

Kluczowe funkcjonalności modułu SOLUTIO Intelligent workload planning:

 • harmonogramowanie i szczegółowe planowanie przeglądów/pracy projektowej/zadań
 • bieżące zgłaszanie problemów/awarii
 • zarządzanie bazą gwarantów i innych firm odpowiedzialnych za serwis, wraz z ich adresami, osobami do kontaktu i telefonami
 • szablony wydruku protokołów odbioru
 • procedury reakcji na awarie lub sposobu jej usunięcia
 • powiadomienia o nowych zgłoszeniach dla użytkowników lub grupy
 • alerty dot. zbliżających się terminów realizacji
 • archiwizowanie zadań i historii podjętych działań

Moduł SOLUTIO Intelligent workload planning to:

 • planowanie zadań
 • bieżące zgłaszanie problemów / awarii
 • szablony wydruków protokołów odbioru
 • procedury reakcji na awarie lub sposobu jej usunięcia
 • alerty dotyczące zbliżających się terminów realizacji
 • archiwizowanie zadań i historii podjętych działań

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami