SOLUTIO Nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami i automatyką budynkową

W dobie nieustannych zmian technologicznych i społecznych, cyfrowa transformacja nie jest już jedynie melodią przyszłości, a ważnym krokiem, od którego może zależeć dalsze powodzenie naszego biznesu.

 

Według najnowszego raportu Gartnera, do 2025 r. cyfryzacja wpłynie na ok. 70% firm (Global Market Insights Report 2019). Zjawisko to dotyka dziś także branżę nieruchomości. Przejście z przestarzałych modelów zarządzania obiektami na nowe – cyfrowe – rozwiązania to jedyny sposób, by zarządca działał wydajniej i rentowniej niż kiedykolwiek.

Moduł Nieruchomości pokrywa potrzeby zarządców odpowiedzialnych za administrowanie obiektami nieruchomości na wszystkich etapach ich cyklu życia. System obejmuje pełną ewidencję zarządzanych obiektów wraz z bazą powiązanych osób i firm, dokumentów oraz inwentarzem zasobów przynależnych, takich jak wyposażenie w instalacje, systemy, zabezpieczenia i inne. W systemie możliwe jest także prowadzenie i wydruk Książki Obiektu Budowlanego.

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania obiektem/obiektami oznacza:

 • działanie w oparciu o przestarzałe, niewydajne i nierentowne modele zarządzania nieruchomościami
 • utrudniony dostęp do kluczowych danych na temat obiektu (konieczność przeszukiwania fizycznych segregatorów, zajmowanie dokumentów przez innych pracowników)
 • brak wyselekcjonowanych uprawnień, dostępów do informacji
 • przytłaczająca mnogość zadań, wymagająca tworzenia spójnych planów dot. cyklicznych przeglądów oraz nadzoru nad obsługą zgłoszeń

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

W systemie SOLUTIO Nieruchomości tworzona jest baza informacji obejmująca wszystkie aktywa, uporządkowane w postaci formatek, zestawień i wykresów, które uwzględniają dokumentację oraz historię eksploatacji wraz z informacją o serwisach, remontach, przeglądach i innych ważnych czynnikach dot. nieruchomości.

System został zaprojektowany tak, aby wprowadzone informacje stanowiły elektroniczne repozytorium konieczne do wygenerowania użytecznych raportów i oficjalnych dokumentów.

Do obiektów możliwe jest przypisanie różnego rodzaju plików, a logika pozwala na powiązanie jednego dokumentu z wieloma nieruchomościami. Wypełnianie informacji jest ułatwione, dzięki zastosowaniu słowników. Szablony dla różnych kategorii obiektów są konfigurowalne, więc zawierają dokładnie te dane, których wymaga użytkownik.

 • prowadzenie i wydruk Książki Obiektu Budowlanego
 • łatwy dostęp do wszystkich opracowań technicznych, pozwoleń i protokołów
 • zestawienia istotnych danych (wydruki customizowane)

Facility Management

SOLUTIO Nieruchomości umożliwia spójne planowanie przeglądów, remontów, modernizacji i tworzenie procedur. Bieżące zgłoszenia są widoczne w jednym interfejsie wraz z terminem wykonania. Do każdego zlecenia można przypisać wybranego z bazy wykonawcę lub określić wymagane kwalifikacje oraz powiązać dokument umowy. W systemie rejestrowana jest historia działań związana z daną sprawą. Ciągłość ważności dokumentów przedstawia wykres, na którym poszczególne pozycje oznaczone są jednym z trzech kolorów, w zależności od zbliżającej się daty obowiązywania. W systemie możliwa jest obsługa zadań cyklicznych.

Zamknięcie przeglądu lub remontu koniecznego do wykazania w Książce Obiektu Budowlanego powoduje automatyczny wpis w tabeli odpowiedniego rozdziału tej książki.

Istotne funkcjonalności:

 • alerty dot. zbliżających się dat obowiązywania ubezpieczeń, gwarancji, pozwoleń itd.
 • obsługa zgłoszeń serwisowych, kontroli lub zadań związanych z eksploatacją nieruchomości, wraz z przypisaniem zespołu i powiązaniem elementów przynależących do obiektu
 • automatyczne generowanie kolejnych wystąpień utworzonego zlecenia (cykliczność)
 • korzystanie z własnej bazy wykonawców i firm
 • rezerwacja pomieszczeń i zasobów wspólnych
 • kontrolowanie umów najmu

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami