SOLUTIO OTMS

Zarządzaj automatyką obiektu

Zarządzaj rozproszonymi w infrastrukturze urządzeniami od różnych producentów, przez cały okres ich eksploatacji! Korzystaj z systemów sterowania integrujących wiele różnych modułów i instalacji technicznych, począwszy od automatyki budynkowej, przez elementy monitoringu pracy urządzeń, po zużycie energii i mediów.

 

Co zyskuję dzięki modułowi SOLUTIO OTMS?

 


Monitorowanie i sterowanie systemami (zasilanie, p.poż., klimatyzacji etc.)

Monitorowanie parametrów środowiskowych

Alerty o przekroczonych wskaźnikach

Wgląd w stan urządzeń, parametry wydajnościowe


Tworzenie procedur reakcji na awarię lub sposób jej usunięcia

Integracja z parametrami umów, dając możliwość optymalizacji kosztów

Nadzór nad statusem procesów

Dostęp z aplikacji mobilnej

Z jakimi problemami mierzą się dziś administratorzy budynków?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania budynkiem oznacza:

  • rozproszenie danych (brak integracji systemów)
  • brak monitoringu i predykcji dot. potencjalnych awarii = zagrożenie katastrofą budowlaną
  • nieefektywna konserwacja instalacji i systemów
  • wysokie koszty dodatkowych zasobów ludzkich angażowanych w zarządzanie budynkiem (ochoniarze, portierzy itd.)
  • niższy poziom bezpieczeństwa obiektu
  • wydłużony czas reakcji na awarię

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

System Solutio OTMS umożliwia monitorowanie i sterowanie systemami takimi jak: systemy zasilania, oświetlenia, ppoż., klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych związanych ze stanem konkretnych instalacji, rozliczanie mediów.

Integracja ta w połączeniu z parametrami umów i faktur dotyczących zużywanych mediów jest podstawą do optymalizacji kosztów i uruchomienia predykcji.

System SOLUTIO OTMS daje możliwość przechwytywania odczytów w określonych terminach z podłączonych urządzeń lub importowania przesyłanych zestawień – eliminowana jest konieczność fizycznej obecności na obiekcie i ręcznego wprowadzania danych.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami