SOLUTIO Ocena Satysfakcji

Mierz poziom zadowolenia swoich klientów

Monitoruj poziom satysfakcji użytkownika korzystającego z oferowanych przez ciebie usług! Miej dostęp do cennych informacji na temat obszarów wymagających ulepszeń i modyfikacji.

 

Co zyskuję dzięki modułowi SOLUTIO Ocena Satysfakcji?

 


Zbieranie opinii użytkowników

Dowolnie modyfikowalna treść ankiety poprzez administratora

Ustawienie czasu wyświetlenia ankiety na danym urządzeniu

Generowanie raportów z zebranych danych


Prezentacja uzyskanych wyników w formie graficznej

Feedback umożliwiający ulepszanie biznesu

Dostęp z poziomu aplikacji mobilnej

 Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do mierzenia poziomu satysfakcji oznacza:

  • niezidentyfikowane obszary wymagające poprawy
  • brak możliwości reakcji w czasie rzeczywistym na zarzuty/skargi/sugestie klienta/użytkownika
  • mniejsza motywacja klienta do ponownego skorzystania z usług, jeśli natrafi na przeszkodę

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

Moduł SOLUTIO Ocena Satysfakcji dedykowany jest zbieraniu opinii użytkownika poprzez wprowadzenie do wybranych pomieszczeń kiosków/stanowisk z tabletami, na których wyświetlane są określone ankiety.

Administrator systemu decyduje o treści zadanego pytania oraz możliwości udzielenia informacji nt. powodu oddanego głosu, a także ustawia interwał pomiędzy kolejno oddanymi głosami i czas wyświetlania ankiety na wybranym tablecie.

Uzyskane odpowiedzi pozwalają na wygenerowanie raportów zawierających dane umieszczone w tabeli oraz zaprezentowane w postaci graficznej na wykresach.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami