Automatyzacja (Private Cloud)

Automatyzacja oraz idący wraz z nią temat budowy chmury prywatnej oferuje możliwość standaryzacji oraz zwiększenie szybkości i rozliczalności utrzymywanego w organizacji oprogramowania. Przygotowanie sieci, systemów operacyjnych i aplikacji przestaje wymagać zaangażowania całego działu IT – jest wykonywane automatycznie, po zleceniu działania przez uprawnionego konsumenta chmury prywatnej. Dział IT dba jedynie o przygotowanie odpowiednich procedur w zakresie automatyzacji, a także zajmuje się infrastrukturą objętą procedurami automatyzacji. Dzięki zmniejszeniu nakładu obowiązków związanych z przygotowaniem nowych systemów, specjaliści IT mogą lepiej wypełniać obowiązki związane z administracją i utrzymaniem infrastruktury IT, co z pewnością pozytywnie wpływa na jej bezpieczeństwo i dostępność.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Niewystarczająca ilość specjalistów IT
  • Zaangażowanie zespołów IT w proces przygotowania środowisk dla kolejnych aplikacji
  • Brak rozliczalności kosztów generowanych przez oprogramowanie
  • Długi czas wdrażania nowego oprogramowania

Nasze rozwiązanie

 

Wdrożenie automatyzacji będącej uzupełnieniem infrastruktury wirtualnej. Budowa portali pozwalających na utworzenie nowych środowisk dla potrzeb aplikacji bezpośrednio po wybraniu udostępnionych scenariuszy. Wdrożenie policzalności wygenerowanych przez konsumentów środowisk. Umożliwienie standaryzacji generowanych systemów (przez centralizację obrazów maszyn oraz wykorzystanie tych samych scenariuszów automatyzacji). Udostępnienie administratorom możliwości generowania kolejnych scenariuszy wdrożeń automatycznych obejmujących kolejne komponenty (dodatkowe systemy operacyjne, aplikacje czy funkcje sieciowe).

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami