Metroklastry

Metroklastry umożliwiają budowę infrastruktury udostępniającej moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz funkcje sieciowe poprzez integrację sprzętu fizycznego znajdującego się w wielu lokalizacjach fizycznych. W celu zagwarantowania dostępności środowiska konieczne jest zapewnienie dostępności większości ośrodków, co oznacza, że bezpieczeństwo systemów i aplikacji wyniesione zostaje powyżej warstwy pojedynczej serwerowni. Wirtualizacja środowiska uzupełniona o replikację przestrzeni dyskowej udostępnia administratorom łatwość zarządzania bezpieczeństwem i udostępnionymi zasobami w sposób podobny do zarządzania środowiskiem dostępnym w ramach jednej szafy serwerowej.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Konieczność zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji nieprzystosowanych do tego celu (brak wsparcia klastrowania aplikacyjnego)
  • Budowa środowisk obejmujących kilka serwerowni z bardzo wysokimi wymaganiami odnośnie RPO i RTO
  • Wysoki stopień złożoności procedur DR związanych z odtworzeniem systemów i aplikacji w innej lokalizacji
  • Wysoki stopień komplikacji podczas przenoszenia systemów i aplikacji do innej lokalizacji związane z przeprowadzaniem czynności serwisowych w danym DC

Nasze rozwiązanie

 

Budowa metroklastra obejmującego trzy lokalizacje (dwie lokalizacje produkcyjne i lokalizację zawierającą świadka oraz systemy backupu). Umożliwienie prostego i wydajnego przenoszenia maszyn wirtualnych między serwerowniami w trakcie czynności serwisowych i problemów z danym DC. Udostępnienie mechanizmów HA pomiędzy lokalizacjami. Równoważenie obciążenia pomiędzy lokalizacjami produkcyjnymi. Wszystkie powyższe funkcjonalności udostępniają maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa niezależnie od tego czy aplikacje obsługują klastrowanie z ich poziomu, czy konieczne jest użycie mechanizmów udostępnianych przez wirtualizację do zabezpieczenia ich pracy.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami