NSX-T (Network Virtualization)

Wirtualizacja sieci jest kolejnym etapem uzupełniania infrastruktury każdej organizacji. Umożliwia przeniesienie funkcjonalności dostępnych w ramach fizycznych urządzeń do warstwy software. Udostępnienie sieci nakładkowych, mikrosegmentacja, dystrybuowany routing i firewalling to tylko niektóre funkcje korzystnie wpływające na elastyczność, bezpieczeństwo i wydajność wirtualizacji sieci. Możliwość scalenia środowisk fizycznych, wirtualnych oraz cloud w zakresie udostępnienia tych samych segmentów sieci, a także objęcia maszyn i kontenerów dokładnie tymi samymi regułami bezpieczeństwa powoduje, że dział IT może pewnie i wydajnie zarządzać bezpieczeństwem całej infrastruktury.

Z jakimi problemami spotykają się dziś przedsiębiorstwa?

 

  • Niewystarczająca ilość specjalistów IT
  • Rozbicie zarządzanej infrastruktury wśród elementów umieszczonych lokalnie i w chmurach
  • Brak ujednolicenia zarządzania bezpieczeństwem wśród serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych oraz kontenerów
  • Poziom komplikacji przygotowania nowych części infrastruktury sieciowej dla potrzeb kolejno wdrażanych aplikacji

Nasze rozwiązanie

 

Wdrożenie wirtualizacji sieci, obejmującej środowiska fizyczne, wirtualne oraz chmurowe. Przeniesienie klasycznych części sieci LAN (VLANy) do zwirtualizowanych segmentów. Zwiększenie bezpieczeństwa przez wykorzystanie mikrosegmentacji (działanie reguł firewall względem maszyn znajdujących się w tej samej sieci L2), wprowadzenie dystrybuowanego routingu i firewalla (umożliwienie przetwarzania ruchu sieciowego bezpośrednio w serwerach fizycznych). Integracja wielu środowisk w ramach tych samych segmentów obejmujących wszystkie wykorzystywane w organizacji środowiska, w których utrzymywane są systemy operacyjne i kontenery. Wszystko z zachowaniem integracji z już istniejącymi rozwiązaniami oraz uzupełnione o rozwiązania firm 3cich, takie jak ochrona antywirusowa.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami