SOLUTIO DCIM

zarządzanie serwerowniami z opcją pełnej wizualizacji centrum danych i monitoringu systemów

Zarządzanie i administracja serwerownią to dziś bardzo wymagające zadanie. Nieprzerwana praca systemów informatycznych, a także aktualizowana na bieżąco wiedza o warunkach środowiskowych i dostępnej przestrzeni, rzutuje bowiem na powodzenie całego naszego biznesu.

Z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy?

 

Brak profesjonalnego systemu do zarządzania serwerownią oznacza:

  • rozproszenie danych pomiędzy różnymi bazami wiedzy i zespołami wsparcia (niespójność informacji i rozmycie odpowiedzialności)
  • rosnące koszty administrowania serwerownią
  • nieefektywne zarządzanie posiadanymi zasobami
  • wydłużony czas naprawy skutków awarii

Nasza odpowiedź na Twoje problemy

 

SOLUTIO DCIM stanowi stabilne i skalowalne rozwiązanie IT, które pozwala w sposób zintegrowany monitorować i zarządzać serwerownią. Rozwiązanie zapewnia pełną widoczność infrastruktury od budynku po serwery. Zarządcy mają wgląd w obciążenie środowiska informatycznego oraz mogą wyszukiwać ważne i szczegółowe informacje w podziale na konkretne pomieszczenia, klatki i urządzenia: zarezerwowaną pojemność, zużycie energii i odczyty danych z czujników, w tymm.in. temperatury stelaża/otoczenia szaf rackowych, zalania, otwarcia/zamknięcia szafy rack. Dzięki podniesieniu efektywności energetycznej i maksymalizacji wykorzystania zasobów możliwe jest obniżenie łącznego kosztu użytkowania (TCO) data center.

Moduł DCIM w SOLUTIO to:

  • wizualizacja szaf rackowych
  • wizualizacja połączeń kablowych
  • inwentaryzacja zasobów
  • planowanie przeglądów
  • harmonogramowanie zmian pracowników
  • zarządzanie dokumentacją

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami